U cilju edukacije plesnih takmičara i trenera i motivacije za još uspješnija sportska zalaganja i rezultate,  Plesni savez Crne Gore  je pozvao  eminentne trenere iz oblasti performing arts-a, hip hopa i latino plesa, koji  u ovom trenutku važe za jedne od najboljih na svjetskoj plesnoj sceni, kako bi predvodili  plesnim  radionicama spomenutih stilova i obogatili znanje crnogorskih plesača.

 

                                                                                                    

 

Predavanja su trajala tri dana,   a imena predavača koje smo ugostili su:

Matevž Česen (Slovenija) – jazz dance i contemporary dance,

Željko Božić (Slovenija) – hip hop,

Oxana Lebedew (Njemačka)- latino plesovi.

 

                                                                                               

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                             

 

Interesovanje plesača i trenera je bilo izvanredno, te je seminarima  prisustvovalo oko 550 plesača i 20 trenera Plesnog saveza Crne Gore.  Svaka radionica završila je koreografijama koje će se dalje uvježbavati u plesnim salama.

Plesni savez Crne Gore će i ubuduće raditi na edukaciji plesača i plesnih kadrova, u cilju da na najbolji način  pomogne savladavanju profesionalnih i sportskih plesnih zadataka i izazova.